[av_section min_height=“ min_height_px=’500px‘ padding=’default‘ shadow=’no-shadow‘ bottom_border=’no-border-styling‘ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=“ bottom_border_style=“ custom_arrow_bg=“ id=“ color=’main_color‘ custom_bg=“ src=’https://duelpark.cz/wp-content/uploads/2018/08/PRECHOD_maty3.png‘ attachment=’953′ attachment_size=’full‘ attach=’fixed‘ position=’top center‘ repeat=’no-repeat‘ video=“ video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=“ overlay_pattern=“ overlay_custom_pattern=“ av_element_hidden_in_editor=’0′ custom_class=“]

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“]

[av_heading heading=‘OBCHODNÍ PODMÍNKY‚ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered‘ size=’55‘ subheading_active=’subheading_below‘ subheading_size=’20‘ padding=’10‘ color=’custom-color-heading‘ custom_font=’#ffffff‘ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ custom_class=“ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)‘][/av_heading]

[/av_one_full][/av_section][av_section min_height=“ min_height_px=’500px‘ padding=’default‘ shadow=’no-shadow‘ bottom_border=’no-border-styling‘ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll‘ bottom_border_style=’scroll‘ scroll_down=“ custom_arrow_bg=“ id=“ color=’main_color‘ custom_bg=“ src=“ attach=’scroll‘ position=’top left‘ repeat=’no-repeat‘ video=“ video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=“ overlay_enable=“ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=“ overlay_pattern=“ overlay_custom_pattern=“ av-desktop-hide=“ av-medium-hide=“ av-small-hide=“ av-mini-hide=“ av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“]

[av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“]

1.Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky prodávajícího a poskytovatele služeb, kterým je společnost Duel park s.r.o., Chamrádova 682/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 01811291 (dále jen „Společnost“), upravují v souladu s ustanovením § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ zákon o korporacích“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím poskytování služeb v provozovnách Společnosti (dále jen
Provozovna nebo DUEL PARK), případně prostřednictvím internetu Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit a aktualizovat. Aktuální znění je dostupné na webových stránkách Společnosti www.duelpark.cz.
Společnost provozuje zábavné centrum s únikovými hrami a dalšími zábavnými aktivitami pro veřejnost a firemní klienty. Úniková hra je o tajemnu, objevování, spolupráci a momentech, na které nejste vždy připraveni. Je pro lidi, kteří rádi objevují, riskují a jsou ochotni podstoupit něco, co není pro každého. Cílem je splnit úkol anebo vyřešit hádanky a přijít na způsob, jak z dané místnosti uniknout.

2. Pravidla k účasti ve hrách a bezpečnost

Podmínkou účasti v únikové hře Společnosti je dodržování provozních pravidel hráči únikové hry (dále jen „Hráči“), kteří rezervací hry, resp. zakoupením vstupu do hry, vstupují do smluvního vztahu se Společností. Hráč, je povinen dodržovat pokyny Správce hry a odpovídá za způsobenou škodu na vybavení nebo zařízení Společnosti a únikové hry.
Hráč bere na vědomí tato pravidla Společnosti a souhlasí, že je bude dodržovat stejně jako pokyny správců únikové hry (dále jen „Správci“). Pokud ne, mohou být bez nároku na vrácení vstupného vyloučeni z prostorů Společnosti.
Před vstupem do únikové hry, je účastník povinen podepsat prohlášení, že byl seznámen s herními pravidly a zavazuje se je dodržovat (Dále jen “Prohlášení”). Bez podpisu Prohlášení nebude možné pustit hráče do únikové hry a to bez nároku na vrácení vstupného.
Hráči jsou před začátkem hry povinni odložit mobily a jakákoliv nahrávací zařízení do uzamykatelných skříněk recepce, které si ihned po hře vyzvednou. Po hře si je zde vyzvednou. Společnost neodpovídá za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nejsou umístěny v uzamykatelných skříních.
Má-li hráč zdravotní potíže, je povinen toto Správci před vstupem do hry sdělit a zvážit účast ve hře. Únikové hry mohou u některých hráčů navodit stresující situace a jde o hru pod časovým tlakem. Žádný z hráčů se nedostává do nebezpečné situace. Průběh každé únikové hry je sledován a veden Správcem, prostřednictvím kamer přímo ze hry.
Společnost si vyhrazuje právo odmítnout vstup do hry komukoliv, kdo se bude jevit nezpůsobilým pro absolvování únikové hry zejména ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Např. bude jevit známky opilosti nebo požití návykových látek. Ve všech prostorách Společnosti je kouření zakázáno.

3. Obchodní pravidla

Celkové vstupné do hry musí být Hráčem uhrazeno v hotovosti nebo platební kartou vždy před zahájením příslušné únikové hry.
Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, hře, v konkrétním času rezervace a rovněž v závislosti na počtu návštěv. Konečná cena je uvedena v rezervačním systému na webu Společnosti. Ceny vstupného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
Pro zarezervování termínu hry může Hráč využít:
A) rezervační systém Společnosti na internetových stránkách www.duelpark.cz
B) e-mail: martina@duelpark.cz, případně tel. 774 774 682
C) může rezervaci provést osobně v provozovnách Společnosti.
Rezervace na akce typu oslav narozenin, teambuildingu anebo podnikových oslav se domlouvá individuálně dohodou.

Při rezervaci si Hráč může zvolit z následujících variant úhrady:
(i) uhradit celou částku vstupného v okamžiku potvrzení své rezervace v rezervačním systému Společnosti, přes platební bránu nebo platebním příkazem. V tom případě získává Hráč, který hru objednává jako BONUS zdarma kávu nebo vodu.
(ii) uhradit rezervační poplatek ve výši 500,- Kč (který bude následně odečten z celkové ceny vstupného) a zbývající část ceny vstupného následně uhradit před zahájením rezervované únikové hry.
(iii) uhradit celou částku až při příchodu v termínu rezervace Zrušení rezervace je možné, pokud Hráč zruší svou rezervaci nejpozději 24 hodin před rezervovaným termínem. Společnost mu v tom případě vrátí 100% účastníkem uhrazené částky.

Pokud účastník zruší svou rezervaci méně než 24 hodin před zahájením rezervovaného termínu, je mu Společnost oprávněna vyúčtovat poplatek za blokaci termínu 500,- Kč. Tuto částku si Společnost započte vůči Hráčem uhrazenému rezervačnímu poplatku nebo vstupného dle bodu 3.(i) a 3. (ii).
Účastník je povinen dostavit se na místo konání únikové hry v termínu min. 15 minut před zahájením hry.

Pozdní příchod znamená zásadní komplikaci. V případě zpoždění delším než 15 minut po rezervovaném termínu, začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení správce hry či vedení Společnosti.

Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeni rodičem nebo zletilým zástupcem.
Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s tím, že v takovém případě má Hráč plné právo na náhradu vstupného.

4. Zákaz pořizování audio záznamů a šíření detailů o hře

Pořizování audio záznamů v prostorách Společnosti a hrách je přísně zakázáno. Porušení zákazu se trestá ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Společností žádá Hráče, aby nešířili detailní informace o hře, zvláště o řešení jednotlivých úkolů a souvislosti, které při hře objeví. Zachovají tím zážitek z hry i dalším zájemcům. V případě, že tak učiní, je Společnost oprávněna požadovat náhradu způsobené škody.

5. Dárkové poukazy

Dárkový poukaz společnosti Duel park s.r.o. platí po dobu uvedenou na dárkovém poukazu. Ceny dárkových poukazů se mohou lišit. Pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel Dárkového poukazu je povinen doplatit rozdíl v hodnotě poukazu a ceny hry.

Dárkové poukazy prodávané Společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Osoba, která dárkový poukaz předloží v kterékoliv z provozoven Duel park s.r.o., je oprávněna k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru, s osobami v celkovém počtu do 6 osob.

Dárkový poukaz lze kombinovat s jinými slevami vyhlášenými Společností nebo na nákup karty Hráče. Společnost distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích osob (např. Slevomat). V tom případě platí podmínky plnění uvedené na dárkovém poukazu distribuované třetí osobou.

6. Zpracovávání osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. o osobních údajích (“Zákon”). Veškeré údaje získané od zákazníků budou využity výhradně pro vnitřní potřeby Společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Společnost s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. podrobně viz. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. Webové a facebookové stránky

Informace a údaje uvedené na webových a facebookových stránkách Společnosti mají informativní charakter. Používání odkazů na těchto stránkách jsou na výlučném uvážení Hráčů.

Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách. Cookies jsou malé soubory umožňující monitoring přání uživatelů a sběr informací ke zlepšení obsahu webu Společnosti.

V Ostravě 1.1.2018
[/av_textblock]

[/av_one_full][/av_section][av_section min_height=“ min_height_px=’500px‘ padding=’default‘ shadow=’no-border-styling‘ bottom_border=’no-border-styling‘ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=“ bottom_border_style=“ custom_arrow_bg=“ id=“ color=’main_color‘ custom_bg=’#222222′ src=“ attachment=“ attachment_size=“ attach=’scroll‘ position=’top left‘ repeat=’no-repeat‘ video=“ video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=“ overlay_pattern=“ overlay_custom_pattern=“ av_element_hidden_in_editor=’0′ custom_class=“]
[av_one_third first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“]

[av_heading heading=’Duel park s.r.o.‘ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered‘ size=“ subheading_active=’subheading_below‘ subheading_size=’15‘ padding=’10‘ color=’custom-color-heading‘ custom_font=’#ffffff‘ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“]
Čujkovova 42
700 30 Ostrava-Zábřeh
[/av_heading]

[av_google_map height=’200px‘ zoom=’16‘ saturation=“ hue=“ zoom_control=’aviaTBzoom_control‘ maptype_control=“ maptype_id=“ custom_class=“]
[av_gmap_location address=’Čujkovova 42′ city=’Ostrava‘ country=“ long=’18.237427799999978′ lat=’49.7908421′ marker=“ imagesize=’40‘ tooltip_display=“]
Duelpark
[/av_gmap_location]
[/av_google_map]

[/av_one_third][av_one_third min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10‘ heading=’Kontaktujte nás‘ color=’custom-color-heading‘ style=’blockquote modern-quote modern-centered‘ custom_font=’#ffffff‘ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15‘ custom_class=“ admin_preview_bg=“ av-desktop-hide=“ av-medium-hide=“ av-small-hide=“ av-mini-hide=“ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“][/av_heading]

[av_contact email=’martina@duelpark.cz‘ title=“ button=’Odeslat‘ on_send=“ sent=’Vaše zpráva byla odeslána!‘ link=’manually,http://‘ subject=“ autorespond=“ captcha=“ hide_labels=’aviaTBhide_labels‘ form_align=’centered‘ color=“ custom_class=“ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)‘]
[av_contact_field label=’Jméno‘ type=’text‘ options=“ check=’is_empty‘ width=“ multi_select=“ av_contact_preselect=“][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’E-Mail‘ type=’text‘ check=’is_email‘ options=“ multi_select=“ av_contact_preselect=“ width=“][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’Předmět‘ type=’text‘ options=“ check=’is_empty‘ width=“ multi_select=“ av_contact_preselect=“][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’Zpráva‘ type=’textarea‘ options=“ check=’is_empty‘ width=“ multi_select=“ av_contact_preselect=“][/av_contact_field]
[/av_contact]

[/av_one_third][av_one_third min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“]

[av_heading tag=’h1′ padding=’10‘ heading=’POPIŠ ZÁŽITEK, ZÍSKEJ SLEVU‘ color=’custom-color-heading‘ style=’blockquote modern-quote modern-centered‘ custom_font=’#ffffff‘ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15‘ custom_class=“ admin_preview_bg=“ av-desktop-hide=“ av-medium-hide=“ av-small-hide=“ av-mini-hide=“ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“][/av_heading]

[av_promobox button=’yes‘ label=’SLEVA 100 KČ‘ link=’manually,https://duelpark.cz/rezervace/‘ link_target=“ color=’theme-color‘ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff‘ size=’large‘ icon_select=’no‘ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello‘ box_color=“ box_custom_font=’#ffffff‘ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ custom_class=“ admin_preview_bg=“]

Chceš slevu na druhou hru?

[/av_promobox]

[/av_one_third]
[/av_section]